Sygnały świetlneSygnały świetlne jakie można spotkać na szlakach kolejowych:

Semafory Świetlne


s1.gif
Sygnał S1: STOP - nie można go przekroczyć (chyba że dostało się komunikat przez radiotelefon o zezwoleniu)

s2.gif
Sygnał S2: Jazda z największą dozwoloną prędkością za tym semaforem i na następnym semaforze.

s3.gif
Sygnał S3: Jazda z największą dozwoloną prędkością za tym semaforem, a przy następnym semaforze z prędkością nie przekraczającą 100 km/h.

s4.gif
Sygnał S4: Jazda z największą dozwoloną prędkością za tym semaforem, a przy następnym semaforze z prędkością nie przekraczającą 40 lub 60 km/h.

s5.gif
Sygnał S5: Jazda z największą dozwoloną prędkością za tym semaforem, a na następnym semaforze sygnał S1 "STOP".

s6.gif
Sygnał S6: Jazda z prędkością nie przekraczającą 100 km/h za tym semaforem, a przy następnym semaforze z największą dopuszczalną prędkością.

s7.gif
Sygnał S7: Jazda za tym semaforem i przy następnym semaforze z prędkością nie przekraczającą 100 km/h.

s8.gif
Sygnał S8: Jazda z prędkością nie przekraczającą 100 km/h za tym semaforem, a przy następnym semaforze z prędkością nie przekraczającą 40 lub 60 km/h.

s9.gif
Sygnał S9: Jazda z prędkością nie przekraczającą 100 km/h za tym semaforem, a na następnym semaforze sygnał S1 "STOP"

s10.gif
Sygnał S10: Jazda z prędkością nie przekraczającą 40 km/h za tym semaforem, a przy następnym semaforze z największą dopuszczalną prędkością.

s11.gif
Sygnał S11: Jazda z prędkością nie przekraczającą 40 km/h za tym semaforem, a przy następnym semaforze z prędkością nie przekraczającą 100 km/h.

s12.gif
Sygnał S12: Jazda z prędkością nie przekraczającą 40 km/h za tym semaforem, a przy następnym semaforze z prędkością nie przekraczającą 40 lub 60 km/h.

s13.gif
Sygnał S13: Jazda z prędkością nie przekraczającą 40 km/h za tym semaforem, a na następnym semaforze sygnał S1 "STOP".

s10a.gif
Sygnał S10a: Jazda z prędkością nie przekraczającą 60 km/h za tym semaforem, a przy następnym semaforze z największą dopuszczalną prędkością.

s11a.gif
Sygnał S11a: Jazda z prędkością nie przekraczającą 60 km/h za tym semaforem, a przy następnym semaforze z prędkością nie przekraczającą 100 km/h.

s12a.gif
Sygnał S12a: Jazda z prędkością nie przekraczającą 60 km/h za tym semaforem, a przy następnym semaforze z prędkością nie przekraczającą 40 lub 60 km/h.

s13a.gif
Sygnał S13a: Jazda z prędkością nie przekraczającą 60 km/h za tym semaforem, a na następnym semaforze sygnał S1 "STOP".

sz.gif
Sygnał Sz: Bardzo ważnym sygnałem jest sygnał zastępczy. Może on być wyświetlony na semaforze świetlnym lub w komorze dodatkowej umieszczonej na semaforze kształtowym albo też w oddzielnym sygnalizatorze umieszczonym obok toru niewłaściwego linii dwutorowej. Sygnał ten podaje się w razie niemożności podania normalnego sygnału zezwalającego, np. wskutek uszkodzenia urządzeń nastawczych lub podczas jazdy po torze niewłaściwym. Jazda na sygnał zastępczy może odbywać się z prędkością nie większą niż 40 km/h z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i nie wymaga zatrzymywania się przed nim. Przy wyjeździe na szlak z blokadą samoczynną na podstawie sygnału zastępczego dopuszczalna prędkość wynosi tylko 20 km/h.

Semafory powtarzające


sp1.gif
Sygnał Sp1: Oznacza wskazanie dla semafora podającego sygnał S1 lub Sr1 "STOP".

sp2.gif
Sygnał Sp2: Oznacza wskazanie dla semafora podającego sygnał dla jazdy z największą dopuszczalną prędkością.

sp3.gif
Sygnał Sp3: Oznacza wskazanie dla semafora podającego sygnał dla jazdy z prędkością nie większą niż 100 km/h.

sp4.gif
Sygnał Sp4: Oznacza wskazanie dla semafora podającego sygnał dla jazdy z prędkością nie większą niż 40 lub 60 km/h.

Tarcze manewrowe świetlne


ms1.gif
Sygnał Ms1: Jazda manewrowa zabroniona.

ms2.gif
Sygnał Ms2: Jazda manewrowa dozwolona.

mms1.gif
Sygnał S1: STOP dla jazdy pociągowej i manewrowej.

mms2.gif
Sygnał Ms2: Jazda manewrowa dozwolona.

Uwaga: Jak widać, semafor wyjazdowy mogący podawać sygnały dotyczące manewrowania wyposażony jest dodatkowo w tabliczkę z literą "m".
Copyright © 2008-2016 by piotrulos (kosmo14)